Kölelik Karşıtı Politika

Modern kölelik bir suçtur ve bir temel insan hakları ihlalidir.

Kölelik, esaret, zorla ve zorunlu işçilik ve insan kaçakçılığı gibi, her birinin ortak yönü kişisel veya ticari kazanç elde etmek için sömürmek üzere bir başkası tarafından kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılması olan çeşitli şekillerde ortaya çıkar.

RVM Systems modern köleliğe karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir ve biz kendimizi tüm iş faaliyetlerimiz ve ilişkilerimizde etik olarak ve dürüstlük içerisinde işlerimizi yürütmeye, kendi işlerimizde veya tedarik zincirlerimizden herhangi birinde modern köleliğin gerçekleşmemesini temin etmek amacıyla etkin sistemler ve kontroller uygulamaya adadık.

Ayrıca 2015 tarihli Modern Kölelik Yasası tahtındaki ifşa yükümlülüğümüze uygun olarak, kendi işimizde ve tedarik zincirlerimizde modern kölelik ile mücadele yaklaşımımızda şeffaflık sağlamayı taahhüt ettik.

Tüm yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımızdan da aynı yüksek standartları beklemekteyiz ve sözleşme yapma süreçlerimizin bir parçası olarak da, önümüzdeki yıl ister yetişkin olsunlar ister çocuk, kendi rızası dışında zorla, zorunlu veya kaçak işçi olarak çalıştırılmaya veya kölelik ya da esaret altında alıkonulmaya karşı özgün yasakları dahil edecek ve tedarikçilerimizin de kendi tedarikçilerinden aynı yüksek standartları istemesini talep edeceğiz

Bu politika, tüm seviyelerdeki çalışanlar, direktörler, memurlar, aracıların işçileri, geçici işçiler, gönüllüler, stajyerler, acenteler, yükleniciler, harici danışmanlar, üçüncü taraf temsilcileri ve iş ortakları dahil olmak üzere bizim için veya bizim namımıza çalışan tüm kişiler için geçerlidir.

Bu politika, herhangi bir iş akdinin parçasını oluşturmamaktadır; herhangi bir anda değiştirebiliriz.

Politikanın Sorumluluğu

The Company has overall responsibility for ensuring this policy complies with our  legal and ethical obligations, and that all those under our control comply with it.  

The Company has primary and day-to-day responsibility for implementing this policy,  monitoring its use and effectiveness, dealing with any queries about it, and auditing  internal control systems and procedures to ensure they are effective in countering  modern slavery.  

Management at all levels are responsible for ensuring those reporting to them  understand and comply with this policy and are given adequate and regular training  on it and the issue of modern slavery in supply chains.  

You are invited to comment on this policy and suggest ways in which it might be  improved. Comments, suggestions and queries are encouraged and should be  addressed to the Managing Director.

Politikaya Uyum

Bu politikayı okuduğunuzu, anladığınızı ve uyduğunuzu temin etmek zorundasınız.

İşimizin herhangi bir kısmında veya tedarik zincirlerimizde modern köleliğin önlenmesinden, tespitinden ve bildirilmesinden, bizim için veya bizim kontrolümüz altında çalışan herkes sorumludur. Bu politikanın ihlaline yol açabilecek veya ihlal edildiği izlenimi verebilecek her türlü faaliyetten kaçınmanız gerekmektedir. Bu politikayla bir ihtilaf oluştuğuna veya gelecekte oluşabileceğine inanır veya kuşkulanırsanız derhal sıralı amirinize VEYA bir şirket Direktörüne bildirimde bulunmalısınız.

İşimizin herhangi bir kısmında veya herhangi bir tedarik katmanındaki tedarik zincirlerinde bir sorun ya da modern kölelik kuşkusu hakkındaki endişelerinizi, mümkün olan ilk etapta dile getirmeniz teşvik edilmektedir.

Bu politikayla bir ihtilaf oluştuğuna veya gelecekte oluşabileceğine inanır veya kuşkulanırsanız, Bilgi Uçurma Politikamız uyarınca derhal sıralı amirinize VEYA bir şirket Direktörüne bildirimde bulunmalısınız.

Uygun olduğunda ve yerel işçilerin esenliği ve emniyetine öncelik vererek, tedarikçilerimize kendi işlerindeki ve tedarik zincirlerindeki zorlayıcı, istismar eden ve sömüren çalışma pratiklerini ele almalarına yardımcı olmak için destek verip rehberlik edeceğimizi dikkate almalısınız.

Tedarik zincirlerimizin herhangi bir katmanında işçilerin gördüğü belli bir muamele, genel anlamda gördükleri muamele veya çalışma koşulları nedeniyle modern köleliğin bir biçimine maruz kalıp kalmadıklarından emin değilseniz, sıralı amirinize veya şirket Direktörüne bildirin.

Şeffaflığı hedeflemekteyiz ve bu politika tahtında gerçek endişelerini iyi niyetle dile getiren herkesi, yanılıyor oldukları ortaya çıksa da destekleyeceğiz.

İşimizin herhangi bir kısmında veya tedarik zincirlerimizin herhangi birinde herhangi bir formda modern kölelik olduğundan kuşkulanan ve iyi niyetle bunu bildiren hiç kimsenin kötü muamele görmediğini taahhüt ederiz.

Kötü muamele işten azledilme, disiplin cezası, tehdit veya endişenin dile getirilmesine ilişkin diğer aleyhte muameleleri içerir. Böyle bir muameleye maruz kaldığınıza inanıyorsanız, derhal sıralı amirinize bildirmelisiniz. Sorun çözülmediyse ve siz de bir çalışan iseniz, güncel çalışan el kitabında bulabileceğiniz Şikayet Sistemimizi kullanarak resmi şikayette bulunmalısınız.

Bu Modern Kölelik (Önleme) Politikası ve Beyanı, tüm ülkelerdeki ve özellikle Birleşik Krallık’taki işletmeler içindir ve size Rushax tarafından sağlanmıştır.

Bu politikanın duyurulması ve farkındalık yaratılması

Bu politika ve işimizin tedarik zincirlerindeki modern kölelik nedeniyle karşılaşacağı risk hakkındaki eğitim, bizim için çalışan herkesin işe alışma sürecinin bir parçasıdır ve işletme ile sizin aranızda tesis edilmiş iletişim yöntemleri kullanılarak güncellenecektir. Modern köleliğe karşı sıfır tolerans yaklaşımımız bütün tedarikçilere, yüklenicilere ve iş ortaklarına, onlarla olan iş ilişkimizin başlangıcında bildirilmeli ve daha sonra uygun oldukça pekiştirilmelidir.

Bu politikanın ihlal edilmesi

Bu politikayı ihlal eden herhangi bir çalışan, suistimal veya görevi kötüye kullanma nedeniyle işten atılmayla sonuçlanabilecek disiplin cezası ile karşılaşacaktır. Bu politikayı ihlal etmeleri durumunda, bizim namımıza çalışan diğer kişi ve kuruluşlar ile olan ilişkimizi feshedebiliriz.

Onaylayan: Jennifer Johnston-Watt: RVM Systems Marka Elçisi: Ocak 2021

TOP